Αδειες Απουσίας - Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού

Τελευταία Ενημέρωση όλων των αιτήσεων: 02/11/2023ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ :

1. Η συμπλήρωση του  Αριθμού Μητρώου εργαζομένου στις
αιτήσεις είναι απαραίτητη.
2. Επιλέξατε με Χ το ακριβές αίτημα σας σε περίπτωση πολλαπλών επιλογών
και το αντίστοιχο δικαιολογητικό / στοιχείο που υποβάλετε με την αίτηση
σας.
3. Τα υποδείγματα των αιτήσεων αδειών υπάρχουν σε (α) αρχεία WORD τα
οποία μπορείτε να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας αφού πληκτρολογήσετε
τα στοιχεία σας, και (β) αρχεία PDF τα οποία μπορείτε να εκτυπώσετε και
να συμπληρώσετε χειρόγραφα.
4. Σε όλες τις περιπτώσεις η κατάθεση των αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω
του Γενικού Πρωτοκόλλου του Ιδρύματος ή των Μονάδων Πρωτοκόλλησης των
εννέα Σχολών.

word

 

pdf

  Αίτηση χορήγησης αναρρωτικής άδειας  

word

 

pdf

  Αίτηση χορήγησης άδειας άνευ αποδοχών μελών ΔΕΠ  

word

 

pdf

  Αίτηση χορήγησης άδειας άνευ αποδοχών μελών ΕΔΙΠ - ΕΕΠ Α' Περίπτωση  

word

 

pdf

  Αίτηση χορήγησης άδειας άνευ αποδοχών μελών ΕΔΙΠ - ΕΕΠ Β' Περίπτωση  

word

 

pdf

  Αίτηση χορήγησης κανονικής άδειας μελών ΕΔΙΠ - ΕΕΠ  

word

 

pdf

  Αίτηση χορήγησης άδειας για προσωπικούς λόγους (κανονική) μελών ΔΕΠ  

word

 

pdf

  Αίτηση χορήγησης επιστημονικής άδειας μελών ΔΕΠ  

word

 

pdf

  Αίτηση χορήγησης άδειας παράλληλης απασχόλησης μελών ΔΕΠ  

word

 

pdf

  Αίτηση χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας μελών ΕΔΙΠ - ΕΕΠ   

word

 

pdf

  Αίτηση χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας μελών ΕΔΙΠ - ΕΕΠ για μεταδιδακτορική έρευνα  

word

 

pdf

  Αίτηση χορήγησης άδειας μετακίνησης εκτός έδρας με καταβολή δαπανών από τον ΕΛΚΕ  
word   pdf  

Αίτηση χορήγησης άδειας μετακίνησης εκτός έδρας

 
word   pdf   Αίτηση χορήγησης άδειας συμμετοχής σε επιστημονικά συνέδρια και ερευνητικά σεμινάρια  
word   pdf   Αίτηση χορήγησης άδειας για την υποβολή αιτήματος κατοχύρωσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας  
word   pdf   Αίτηση χορήγησης άδειας ανατροφής τέκνου  
word   pdf   Αίτηση χορήγησης άδειας οικογενειακών διευκολύνσεων, μητρότητας, πατρότητας και γυναικολογικού ελέγχου  
word   pdf   Αίτηση χορήγησης ειδικής άδειας   
word   pdf   Αίτηση χορήγησης άδειας λόγω ασθένειας τέκνου  
word   pdf   Αίτηση χορήγησης άδειας παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου  
word   pdf   Αίτηση χορήγησης έκτακτης άδειας (γάμου, πένθους, εκλογών, συμμετοχής σε δίκη)  
word   pdf   Αίτηση χορήγησης άδειας εξετάσεων ΕΔΙΠ - ΕΕΠ  
word   pdf   Αίτηση χορήγησης άδειας αιμοδοσίας  
word   pdf   Αίτηση χορήγησης συνδικαλιστικής άδειας  
word   pdf   Αίτηση γενικού περιεχομένου