Περιγραφή

Η Διεύθυνση Διοικητικού διεκπεραιώνει όλα τα θέματα που σχετίζονται με το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού του Ιδρύματος, ειδικότερα ως προς το διοικητικό προσωπικό εισηγείται για την κατάλληλη αξιοποίηση, αναβάθμιση και ανάπτυξη αυτού ώστε να είναι σε θέση ν’ ανταποκριθεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις. Έχει την ευθύνη ενημέρωσης των αρχείων προσωπικού με τις μεταβολές, συγκροτείται δε από τις εξής μονάδες:

  1. Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού
  2. Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού
  3. Τμήμα Ειδικού Διοικητικού – Τεχνικού Προσωπικού
  4. Τμήμα Διεκπεραίωσης και Αρχείου
  5. Τμήμα Επιστασίας
  6. Τμήμα Προστασίας των Εγκαταστάσεων
  7. Γραφείο Κίνησης Οχημάτων
     

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικού
κ.Ελένη Παπαγιάννη , 210-7721939  e- mail: epapa@central.ntua.gr

Αποστόλου Ευάγγελος apostolou.vangelis@gmail.com 210 - 7721880
Νάστου Μαρία   210 - 7722356
Τηνέλλη Ελένη etinelli@central.ntua.gr 210 - 7721883