Ανακοινώσεις Τμήματος Διδακτικού Προσωπικού

Πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα:

Submitted by cantonak on Tue, 04/17/2018 - 10:22

«Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2018-2019.»

Προκήρυξη θέσεως ΔΕΠ

Submitted by administrator on Thu, 02/27/2014 - 13:49

Αριθμ. Πρωτ. 5837/27.02.2014 έγγραφο της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών  του Ε.Μ.Πολυτεχνείου, με θέμα : «Προκήρυξη θέσεως ΔΕΠ της Βαθμίδας του Αναπλ. Καθηγητή».