Ανακοινώσεις Τμήματος Διοικητικού Προσωπικού

Εγκύκλιος (αρ.ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/156/οικ.21970/19-6-2018) της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα:

«Δυνατότητα ολοκλήρωσης εκκρεμών πράξεων απόσπασης, παράταση αυτών και δυνατότητα μετάταξης σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν.4531/2018»