Γενικές Ανακοινώσεις

Έγγραφο του Τμήματος Α΄ της Διεύθυνσης Ανθρωπινου Δυναμικού Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα:

Submitted by cantonak on Wed, 03/06/2019 - 09:58

«Διευκρινίσεις για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»