Γενικές Ανακοινώσεις

Έγγραφο του Τμήματος Υπηρεσιακής Κατάστασης της Διεύθυνσης Διοίκησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα:

Submitted by cantonak on Wed, 06/13/2018 - 09:36

«Ανακοίνωση – Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση δεκατριών (13) θέσεων Επιθεωρητών – Ελεγκτών του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών (Σ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»

Έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Εκπ/κου Π.Ε. & Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα:

Submitted by cantonak on Fri, 06/01/2018 - 12:29

«Χορήγηση – ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης για το σχολικό για το σχολικό έτος 2018-2019 σε εκπαιδευτικούς της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»