Γενικές Ανακοινώσεις

Έγγραφο του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής ανασυγκρότησης με θέμα:

Submitted by cantonak on Tue, 09/25/2018 - 11:34

«Προκήρυξη θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων»

Έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα:

Submitted by cantonak on Tue, 09/25/2018 - 11:15

«Γνωστοποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της θέσης του Προέδρου, του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου του 1ου 12/θ Πειραματικού Δ.Σ. Θεσσαλονίκης»

Έγγραφο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα:

Submitted by cantonak on Wed, 09/19/2018 - 12:37

θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (82ΕΣ/2018) για την πλήρωση θέσης Τομεακού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), όπως ισχύουν»