Τμήμα Προστασίας των Εγκαταστάσεων

Το Τμήμα Προστασίας των Εγκαταστάσεων:

  • Έχει την ευθύνη όλου του προσωπικού φύλαξης.
  • Λαμβάνει κάθε μέτρο προκειμένου να περιοριστούν φθορές της περιουσίας του Ιδρύματος.
  • Ενεργεί για την απομάκρυνση από τους χώρους του ιδρύματος κάθε τρίτου που προκαλεί ζημιές στις εγκαταστάσεις.
  • Μεριμνά για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων του ιδρύματος από κακή χρήση, φθορά, κλοπές κλπ.
  • Ελέγχει τους εισερχόμενους τρίτους στις εγκαταστάσεις και φροντίζει για την τήρηση των κανονισμών κυκλοφορίας στο χώρο του ιδρύματος.

 

Προσωπικό Τμήματος

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προστασίας των Εγκαταστάσεων
κ. Νικολαΐδου Βασιλική, 210-7724382 e- mail:
vnikola@central.ntua.gr

Αργυρόπουλος Χαράλαμπος Βαρδής Θεόδωρος Βάσκος Γεώργιος
Βουρλάκος Ευάγγελος Γεωργούλης Δημήτριος Δημοπούλου Ειρήνη
Ζορμπάς Παναγιώτης Ηλιόπουλος Γεώργιος Καφίρης Παναγιώτης
Μαρτίνος Εμμανουήλ Μίγκας Απόστολος Μίσσας Ηλίας
Νάσσης Κων/νος Παπαχρήστου Ιωάννης Παρτάλης Πρόδρομος
Σαραντίδης Σωκράτης Σχοινά Κων/να Τσουνιάς Ιωάννης
Φράγκος Διονύσιος Λιναράς Μιχαήλ